הנהלת החברה מובילה ומנחה מקצועית את פורום מנהלי מתקני המחשב (DCFI) בישראל. עובדי החברה חברים פעילים בארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים (PMI) ובארגון יועצי מערכות תקשורת וחתומים על קוד האתיקה של הארגון. נציגי החברה השתתפו בצוות הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי הבניה ולמחשובם וסייעו בכתיבת פרק 18 – תשתיות תקשורת.

Data Center Fourom InternationalPeopelComputer

ITCOMinistry Of Defense 

המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת