1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

מ.ש.ר הנדסה ופיתוח בע"מ עוסקת בייעוץ וניהול
פרויקטים בתחום התקשוב, מתקני מחשב, מרכזי
שליטה ובקרה ומתקני תקשורת, תכנית המשכיות
עסקית ותכנית התאוששות מאסון.

home text

המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת